Logo AIDA

Digestive Cancers Europe

Digestive Cancers Europe is de Europese koepelorganisatie van een grote groep nationale leden die patiënten met spijsverteringskankers vertegenwoordigen, waaronder maagkanker. De missie van DiCE is om bij te dragen aan vroegtijdige diagnose en minder sterfte door spijsverteringskankers en om de algehele overleving en kwaliteit van leven te verhogen. DiCE zal ervoor zorgen dat het patiëntenperspectief en de patiëntenrechten centraal blijven staan tijdens dit project. We zullen ervoor zorgen dat de materialen zo worden gemaakt dat ze patiëntvriendelijk zijn in taal en context en zullen bijdragen aan de verspreiding van de informatie onder de doelgroepen door middel van ontwikkelde educatieve platforms, materialen en middelen.

Resources

Find out more at