Logo AIDA

Erasmus Medical Center of Rotterdam

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC is wereldleider op het gebied van beslismodellen voor de evaluatie van kankerscreeninginterventies. Onderzoeksresultaten op het gebied van voordelen/nadelen en kosteneffectiviteit hebben directe invloed gehad op de nationale kankerscreeningprogramma’s in Nederland, de United States Preventive Services Task Force aanbevelingen voor diverse kankerscreenings en internationale screeningsprogramma’s en richtlijnen.
De afdeling Gastro-enterologie blinkt al vele jaren uit in hoogwaardig onderzoek naar maagkanker. De afgelopen jaren heeft de afdeling gewerkt aan het onderzoeken van factoren die verband houden met de progressie van darmmetaplasie in de maag.
De PROREGAL-studie (Progression and Regression of Precancerous Gastric Lesions) is gestart in 2009 en is een lopende prospectieve cohortstudie in zes ziekenhuizen (één academisch, vijf regionaal) in Nederland en één regionaal ziekenhuis in Noorwegen. Het cohort omvat 308 patiënten met premaligne maaglaesies met een mediane follow-up tijd van 48 maanden. Voor elke screenings-endoscopie zijn klinische informatie, endoscopische gegevens en pathologiegegevens beschikbaar. De resultaten van dit onderzoek en de onderliggende gegevens worden beschikbaar gesteld aan AIDA.

Resources

Find out more at