Logo AIDA

Erasmus Medical Center of Rotterdam

“Erasmus” medicinos centro Roterdame (Erasmus MC) Visuomenės sveikatos departamentas yra pasaulinis lyderis sprendimų modelių, skirtų vėžio prevencinės patikros intervencijoms vertinti, srityje. Mokslinių tyrimų rezultatai žalos ir naudos bei ekonominio efektyvumo srityse turėjo tiesioginės įtakos Nyderlandų nacionalinėms vėžio atrankinės patikros programoms, Jungtinių Amerikos Valstijų prevencinių paslaugų darbo grupės rekomendacijoms dėl įvairių vėžio prevencinių tyrimų, ir tarptautinėms profilaktinės patikros programoms bei gairėms.
Gastroenterologijos skyrius jau daugelį metų pasižymi aukštos kokybės skrandžio vėžio tyrimais. Pastaraisiais metais skyrius dirbo tirdamas veiksnius, susijusius su skrandžio žarnyno metaplazijos progresavimu.
Tyrimas PROREGAL (Progression and Regression of Precancerous Gastric Lesions) buvo pradėtas 2009 m. ir yra tęstinis prospektyvinis kohortinis tyrimas šešiose ligoninėse (vienoje akademinėje, penkiose regioninėse) Nyderlanduose ir vienoje regioninėje ligoninėje Norvegijoje. Į kohortą įtraukti 308 pacientai, kuriems nustatyti ikivėžiniai skrandžio pažeidimai, o vidutinė stebėjimo (FU) trukmė – 48 mėnesiai. Apie kiekvieną stebėjimo endoskopiją, klinikinė informacija, endoskopiniai duomenys ir patologijos duomenys yra prieinami. Šio tyrimo rezultatai ir pagrindiniai duomenys bus pateikti AIDA.

Resources

Find out more at