Logo AIDA

Hospital Clínic in Barcelona

Het Hospital Clínic de Barcelona (HCB) is een universitair tertiair ziekenhuis met een lange reputatie van uitmuntendheid in zorgverlening, opleiding en onderzoek op nationaal en internationaal niveau. HCB is een gemeenschapsziekenhuis met ongeveer 4.000 werknemers. Als Tertiair Hi-tech Ziekenhuis zijn de doelstellingen gericht op het consolideren van een organisatie die kennis en de vertaling ervan naar reguliere diensten stimuleert, samen met een adequate innovatie in technologie die de ontwikkeling van de meest geavanceerde werkpraktijken garandeert. De prioriteit ligt bij innovatie op het gebied van nieuwe modellen voor het organiseren van zorgverlening. HCB heeft de creatie van een geïntegreerd zorgmodel van dienstenintegratie nagestreefd dat gericht is op het maximaliseren van de samenwerking tussen professionals, zorgniveaus en instellingen.
Het team bestaat uit specialisten met een ruime ervaring in de behandeling van patiënten met gastro-intestinale aandoeningen, met speciale aandacht voor de diagnose van de ziekte, endoscopisch beheer en pre-kankeraandoeningen van het bovenste deel van het maagdarmkanaal. HCB is een referentieziekenhuis voor zeer complexe maagpathologie. Met betrekking tot H. pylori en maagkanker heeft dit team verschillende basale en klinische onderzoeksprojecten, klinische richtlijnen en educatieve initiatieven uitgevoerd om de klinische prestaties van zowel huisartsen als gastro-enterologen te verbeteren (zoals AEGastrum-semFYC en cursopylori.com).

Resources

Find out more at