Logo AIDA

I3S – Institute for Research and Innovation in Health, University of Porto

“i3S” ir lielākais veselības un dzīvības zinātņu pētniecības institūts Portugālē, kas izveidots konsorcijā starp IPATIMUP, IBMC, INEB un UPORTO. i3S pētnieki risina nozīmīgus zinātniskus jautājumus vēža, infekcijas slimību un neiroloģisko traucējumu jomā, īstenojot daudzdisciplīnu projektus, kas ietver fundamentālos, translācijas un klīniskos pētījumus. i3S ir ~900 pētnieku, gadā publicē ~800 publikāciju, ir 31 aktīvs patents un 33 apstiprināti H2020 projekti. i3S ir zinātniskās sadarbības protokoli ar sešām UPorto skolām un trim lielākajām slimnīcām, tostarp Centro Hospitalar Universitário S. João (CHUSJ) un IPO-Porto. Institūtam ir arī trīs diagnostikas platformas, kas sniedz klīniskos pakalpojumus sabiedrībai.
i3S piedalās vairākos valsts un Eiropas zinātniskajos/infrastruktūras tīklos, tostarp Nacionālajā visaptverošo vēža centru tīklā, Portugāles bioloģisko datu tīklā, valsts biobanku infrastruktūrā, Valsts genoma sekvencēšanas un analīzes tīklā, Portugāles Veselības klasterī un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) integrētajā infrastruktūrā EU-OPENSCREEN ERIC, Euro-BioImaging, ELIXIR, Instruct-ERIC, Olbaltumvielu ražošanas un attīrīšanas partnerībā, Eiropas Nanomedicīnas tehnoloģiju platformā un Eiropas progresīvās translatoloģiskās pētniecības infrastruktūrā medicīnas jomā.
i3S ir 13 tehnoloģiskās platformas, kas nodrošina piekļuvi vismodernākajām iekārtām pētniecībai vairākās jomās. Institūtā ir transversālas struktūrvienības, kas nodrošina visus pārvaldības, finanšu un komunikācijas aspektus pētniecības un attīstības projektu īstenošanai. Visbeidzot, i3S veicina nepārtrauktu zinātnieku tālākizglītību un īsteno ikgadējus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai mazinātu plaisu starp zinātni un sabiedrību.
Projektā AIDA iesaistītajai i3S komandai ir veiksmīga sadarbības vēsture, un tā ir guvusi atzinību par nozīmīgu ieguldījumu kuņģa vēža histopatoloģijā un klasifikācijā, kā arī kuņģa kanceroģenēzē, kas saistīta ar H.pylori virulences faktoriem un mikrobiomu.

Resources

Find out more at