Logo AIDA

I3S – Institute for Research and Innovation in Health, University of Porto

i3S is het grootste onderzoeksinstituut op het gebied van gezondheid en biowetenschappen in Portugal en is het resultaat van een consortium tussen IPATIMUP, IBMC, INEB en UPORTO. i3S-onderzoekers houden zich bezig met belangrijke wetenschappelijke vragen op het gebied van kanker, infectieziekten en neurologische aandoeningen in multidisciplinaire projecten voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. i3S heeft ~900 onderzoekers, publiceert ~800 artikelen per jaar en heeft 31 actieve octrooien en 33 goedgekeurde H2020-projecten. i3S heeft protocollen voor wetenschappelijke samenwerking met zes scholen van UPorto en met drie grote ziekenhuizen, waaronder Centro Hospitalar Universitário S. João (CHUSJ) en IPO-Porto. Het instituut heeft ook drie diagnostische platforms die klinische diensten verlenen aan de gemeenschap.
i3S neemt deel aan verschillende nationale en Europese wetenschappelijke/infrastructuurnetwerken, waaronder het Nationale Netwerk van Alomvattende Kankercentra, het Portugese Biologische Data Network, de nationale infrastructuur voor biobanken, de nationale faciliteit voor genoomsequentiebepaling en -analyse, het gezondheidscluster Portugal en de geïntegreerde infrastructuren EU-OPENSCREEN ERIC, Euro-BioImaging, ELIXIR, Instruct-ERIC, het partnerschap voor eiwitproductie en -zuivering, het Europees technologieplatform voor nanogeneeskunde en de Europese infrastructuur voor geavanceerd translationeel onderzoek in de geneeskunde (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine) van het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI).
i3S heeft 13 technologische platforms die toegang bieden tot geavanceerde apparatuur voor onderzoek op verschillende gebieden. Het instituut heeft transversale eenheden die zorgen voor alle management-, financiële en communicatieaspecten om R&D-projecten uit te voeren. Tot slot stimuleert i3S voortdurende geavanceerde training voor wetenschappers en voert het jaarlijks educatieve en outreach-activiteiten uit om de kloof tussen wetenschap en maatschappij te dichten.
Het i3S-team dat betrokken is bij AIDA heeft een succesvolle samenwerkingsgeschiedenis en wordt erkend voor hun belangrijke bijdragen aan de histopathologie en classificatie van maagkanker en aan maagcarcinogenese in verband met H. pylori-virulentiefactoren en het microbioom.

Resources

Find out more at