Logo AIDA

Incliva

INCLIVA ir pētniecības institūts, kas atrodas Valensijā (Spānijā) un ir aprīkots ar visām I-III fāzes klīniskajiem pētījumiem nepieciešamajām iekārtām, apvienojot īpašas ambulatorās klīnikas, laboratorijas, biobanku un klīniskajos pētījumos pieredzējušu personālu.
INCLIVA biobanka ir publiska bezpeļņas bioloģisko paraugu un datu krātuve. Tās galvenais mērķis ir sekmēt, veicināt un veikt zinātniskos pētījumus, nodrošinot augstas kvalitātes biomedicīnisko pētījumu paraugus un datus. Tā sniedz atbalstu pētniekiem ar vidēji 700 jauniem gadījumiem gadā, 2 200 apstrādātiem paraugiem no onkoloģijas, imunoloģijas un sirds un asinsvadu medicīnas nodaļām, asins paraugiem un 10 000 uzglabātiem alikvotiem.
INCLIVA infrastruktūrā iekļauta arī Precīzijas medicīnas laboratorija, kas pētniekiem un ārstiem nodrošina augstas kvalitātes molekulāros testus ar ātru izpildes laiku, veicot liela mēroga ar slimībām saistītus projektus un izstrādājot jaunus omikas resursus sabiedrībai. Turklāt Bioinformātikas laboratorija sniedz pakalpojumus, lai analizētu un pārvaldītu dažādus omikas datus, galvenokārt no nākamās paaudzes sekvencēšanas platformām, kas nodrošina gan pamata datu apstrādi, gan pielāgotu datu analīzi atbilstoši individuālām projektu vajadzībām. Šīm komandām ir konsolidēta pieredze ģenētiskajos un genomikas pētījumos, kā arī dažādās multi-omikas pieejās, un tajās darbojas eksperti ar prasmēm bioinformātikā un datorzinātnēs.
Centrs pēdējā laikā ir iesaistījies dažādos valsts un starptautiskos projektos kuņģa pirmsvēža bojājumu un kuņģa vēža jomā, tostarp MoTriColor (Molecularly guided trials with specific treatment strategies in patients with advanced newly molecular defined subtypes of colorectal cancer, H2020 635342, 2015-2019), LEGACy (CELAC and European consortium for a personalised medicine approach to Gastric Cancer, H2020 825832, 2019-2022), TFK-2018 PROJECT (Macrophages associated with tumour, tumour angiogenesis and resistance to therapies in Diffuse Mesenchymal phenotype Gastric Cancer, ISC III PI2018/01805, 2019-2022), VERO (Valor pronóstico y predictivo de respuesta del microambiente del cáncer gástrico en pERsonas jOvenes, GEMCAD, 2022-2024), TFK-2021 PROJECT (Immune biomarker profiling as a tool to identify gastric cancer patients subsidiary of immunotherapy, PI21/00693, 2022-2024) vai MyPath (Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients, Horizon Europe 101057514, 2022-2027).
Visbeidzot, INCLIVA ir saistīta ar Valensijas Universitātes klīnisko slimnīcu gan administratīvi, gan fiziski – INCLIVA telpas atrodas turpat blakus slimnīcas telpām.

Resources

Find out more at