Logo AIDA

La Princesa University Hospital

“La Princesa” universitātes slimnīcas Eiropas H. pylori ārstēšanas reģistrs (Hp-EuReg) ir Eiropas Helikobaktērijas izpētes grupas atbalstīts projekts, kas tika izveidots, lai apkopotu datus par H. pylori inficētu pieaugušo pacientu diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi. Hp-EuReg ir prospektīvs pētījums, kurā reģistrēta aptuveni 300 ārstu/izmeklētāju ikdienas klīniskā prakse 29 valstīs. Hp-EuReg protokolā nav ierobežojumu attiecībā uz ārstēšanas veidu vai iekļautajiem pacientiem. Protokola plašais tvērums un atvērtība ir radījusi ļoti daudzpusīgu datubāzi, kas ir jāuzrauga un jāpārbauda. Tas nozīmē sistemātisku, nepārtrauktu un stingru datu ievades izsekošanu un pārskatīšanu. Hp-EuReg ir spēcīgs instruments:
♦ tā ir pasaulē lielākā kohorta, kurā tiek apkopota informācija par H.pylori ārstēšanu
♦ tam ir apstiprināta un vienkārša “atvērtās arhitektūras” struktūra, kurā datus var viegli vākt, uzglabāt un analizēt
♦ tam ir augsta starptautiska atzinība – UEG un EHMSG ir piešķīrušas vairāk nekā 10 balvas un vairāk nekā 25 augstas ietekmes publikācijas, kas veicina klīnisko vadlīniju īstenošanu
♦ tam ir plašs gastroenterologu tīkls visā Eiropā un trešajās valstīs
Projekts tiek īstenots kopš 2013. gada, un tas ir atjaunots bez noteikta beigu termiņa. Galvenais mērķis ir ļaut novērtēt daudzos faktorus, kas saistīti ar H. pylori eradikāciju, kas ir tieši saistīta ar kuņģa vēža un citu saistīto kuņģa un zarnu trakta slimību sastopamības samazināšanos. Plašāka informācija par šo projektu atrodama tīmekļa vietnē: www.hpeureg.com.

Resources

Find out more at