Logo AIDA

University of Latvia

1919 m. įkurtas Latvijos universitetas, kuriame studijuoja daugiau nei 15 000 studentų, veikia 13 fakultetų ir 17 mokslinių institutų, yra vienintelis klasikinis universitetas Latvijoje, pirmaujanti ir įtakingiausia švietimo įstaiga šalyje. Naujasis universiteto miestelis suteikia unikalias galimybes fundamentiniams tyrimams bei biobankų veiklai, o bendradarbiaujant su pagrindinėmis universiteto ligoninėmis (įskaitant Rygos Rytų klinikinę universitetinę ligoninę) ir kitomis itin specializuotomis medicinos įstaigomis (Virškinimo ligų centras GASTRO, Akademinė histologijos laboratorija), užtikrina galimybes pacientų įtraukimui ir itin profesionalaus mėginių apdorojimo pajėgumus. Nuo 2013 m. Klinikinės ir prevencinės medicinos institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su IARC, vykdo populiacinį skrandžio profilaktikos tyrimą “Gistar”, kuriame iki šiol dalyvavo daugiau kaip 10 000 tiriamųjų. Į biobanką įtrauktų tiriamųjų skaičius priartėjo prie 1000 skrandžio vėžio atvejų ir viršija 3500 kontrolinių tiriamųjų. Surinkta daug medžiagos apie biomarkerių, įskaitant tradicinius biomarkerius ir lakiuosius organinius junginius (LOJ), nustatymą.
Tyrėjų grupė įgijo daug patirties vykdant ir valdant ES ir nacionalinius projektus. Šiuo metu VOGAS (H2020) projektas yra atsakingas už klinikinės veiklos koordinavimą tarp centrų Europoje ir Lotynų Amerikoje. Paminėtini ir kiti su LOJ aptikimo principais susiję ES projektai: SNIFFPHONE, VOLGACORE, A- PATCH ir kiti. Universiteto tyrėjai inicijavo skrandžio vėžio duomenų projektą, skirtą platformai GaiaX. Grupė plėtoja glaudų tarptautinį bendradarbiavimą ES ir visame pasaulyje.

Resources

Find out more at