Logo AIDA

Hoe kunnen we dit realiseren?

Plan

De structuur van het projectmanagement is relatief eenvoudig gehouden gezien de omvang en ambitie van het project.

De verschillende besturen die nodig zijn voor de implementatie van het project zijn dezelfde die de stichting nodig heeft voor haar werking. Ze dienen beide doelen om de stichting een vliegende start te geven.

Werkpakket WP1 - Management van het project

(Leider: INCLIVA) Duur: M1-M48 

WP 1 verzekert de voortgang en het financiële beheer van AIDA, de communicatie tussen de partners en de rapportering. Het bevat communicatie en informatie verspreiding naar externe belanghebbenden, patiënten en de maatschappij in het algemeen. Dit WP omvat de volgende taken:
Taak 1.1. Algemeen projectmanagement
Taak 1.2. Ethische goedkeuring en andere relevante vereisten, inclusief het plann voor gegevensbeheer
Taak 1.3. Coördineren van CRF-implementatie op de verschillende locaties
Taak 1.4. Beheren en bewaken van inclusiviteit en gender
Taak 1.5. Management van klinische studies”.

WP2 - Geoptimaliseerd H. pylori-management

(Leider: FIBHUP) Duur: M1-M48 

Werkpakket WP2 – De belangrijkste doelstellingen van WP2 omvatten het leveren van de basiskenmerken van H. pylori-patiënten, diagnosemethoden, bacteriële resistentiepercentages tegen de verschillende voorgeschreven behandelingen, evenals behandelingsresultaten in de verschillende contexten van het register (geografisch, specifieke populaties, specifieke interventies, enz.) om bij te dragen aan de ontwikkeling van de geavanceerde app, het AI-gedreven expertsysteem AIDA. WP2 omvat de volgende taken:
Taak 2.1. Voorbereiden en harmoniseren van het dataregister
Taak 2.2. Systematische en periodieke gegevensanalyse en creatie van de benodigde informatie
Taak 2.3. Voorbereiding van gegevensverzamelingen
Taak 2.4. Creëer een validatiecohort om de AI-gestuurde best practices te testen

Werkpakket WP3 - Gevalideerde AI voor endoscopie/pathologie beeldvormingsstudies

(Leader: IPO Porto) Duration: M1-M48 

De belangrijkste doelen van WP3 zijn het ontwikkelen en valideren van diagnostische algoritmen voor het detecteren en karakteriseren van hoog-risico laesies in maagslijmvlies, zowel voor endoscopie opnames (beelden/video’s) als pathologie (digitale hele dia beelden – WSI) met behulp van een afleidings- en validatiecohort. WP3 omvat de volgende taken:
Taak 3.1. Definiëren van gegevensvereisten en harmonisatie in endoscopie en pathologie
Taak 3.2. Creëren van de technologische structuur om endoscopie- en pathologiegegevens te bundelen
Taak 3.3. Verzamelen en valideren van endoscopiegegevens
Taak 3.4. Bouw van het AI-gebaseerde endoscopiemodel voor de macroscopische doelwitlaesies
Taak 3.5. Verzamelen en valideren van pathologiegegevens
Taak 3.6. Bouw van het AI-gebaseerde pathologiemodel voor de microscopische doelwitlaesies

Werkpakket WP4 - Gevalideerde AI voor biomarkers en moleculaire fenotypering

(Leider: INCLIVA) Duur: M6-M48 

WP4 heeft als doel om patiënten gediagnosticeerd met gastro-intestinale metaplasie (GIM) te karakteriseren door middel van case-control sets met behulp van een multi-omics strategie, waaronder de immuun-, moleculaire en microbiome profiling om kennis te verschaffen over de biologische kenmerken gerelateerd aan chronische ontsteking van de maag; en om biologische kenmerken te identificeren die de precisiediagnose kunnen verbeteren voor de risicogroepen van patiënten gediagnosticeerd met GIM naast de pathologische kenmerken. WP4 omvat de volgende taken:
Taak 4.1. Ontwikkelen van datasets voor biomarkerkarakterisatie
Taak 4.2. Immuun karakterisatie van patiënten met gastro-intestinale metaplasie (GIM)
Taak 4.3. Karakterisering van het microbioom
Taak 4.4. Karakterisatie van H. pylori subtypes
Taak 4.5. Moleculaire karakterisering van patiënten met GIM”.

Werkpakket WP5 - Geavanceerde AI-analytics, gepersonaliseerde risicofactoren en apps

(Leider: Imperial) Duur: M4-M48 

WP5 ontwikkelt verklaarbare en netwerkgedreven AI-workflows voor gepersonaliseerde risicostratificatie, biomarkerontdekking en therapieselectie voor H. pylori-eradicatie met behulp van multi-source klinische, beeldvormings- en omics-gegevens. WP5 omvat de volgende taken:
Taak 5.1. Creëren van AI reinforcement learning voor H. pylori-management
Taak 5.2. Ontwerpen en valideren van verklaarbare AI voor endoscopie- en pathologiegegevens
Taak 5.3. Ontwerp en valideer grafische neurale netwerken voor multi-omics
Taak 5.4. Ontwikkelen van data/model integratoren

Werkpakket WP6 - Data collaborative foundation (see my comment in email), bestuur en architectuur

(Leider: Stratejai) Duur: M1-M48 

Het doel van WP6 is het ontwikkelen van een structuur voor data governance die toegang tot data mogelijk maakt voor alle belanghebbenden en tegelijkertijd eventuele negatieve impact minimaliseert. Dit omvat het ontwerpen van een gedeeld datagovernancemodel dat het vertrouwen vergroot en de betrouwbaarheid aantoont van de manier waarop gegevens worden verzameld, gedeeld en gebruikt. WP6 omvat de volgende taken:
Taak 6.1. De basis leggen en bestuur definiëren
Taak 6.2. Architectuur ontwerpen
Taak 6.3. Gegevensinvoer – back-end
Taak 6.4. Front-end (dashboards en analyses)
Taak 6.5. Ontwikkel de technologische component van de use cases
Taak 6.6. Harmoniseren met Europese Data Spaces, FAIR- en ALTAI-principes

Werkpakket WP7 - Communicatie, verspreiding, onderwijs en exploitatie

(Leider: DiCE) Duur: M1-M48 

Het hoofddoel van WP7 is het verspreiden van de resultaten van het AIDA project door middel van een divers scala aan communicatiemiddelen (AIDA app en dashboards, website, social media kanalen, onderwijs programma’s), gericht op het deskundige publiek (bijv. clinici en onderzoekers), patiënten en burgers met een risico op het ontwikkelen van maagkanker, en het algemene publiek. Het richt zich ook op externe belanghebbenden op het gebied van het beheer en de preventie van maagontstekingen om de haalbaarheid van de stichting aan te tonen. WP7 omvat de volgende taken:
Taak 7.1. Uitvoeren van een effectbeoordeling en kosten-batenanalyse met belanghebbenden
Taak 7.2. Uitvoeren van bewustwordingscampagnes en onderwijs programma’s
Taak 7.3. Valideren van business cases voor economische duurzaamheid

Werkpakket WP8 - Ethische vereisten

(Leider: INCLIVA) Duur: M1-M48 

Het doel van WP8 is ervoor te zorgen dat de ‘ethische vereisten’ die in dit werkpakket worden beschreven, worden nageleefd. Dit werkpakket beschrijft de ‘ethische vereisten’ waaraan het project moet voldoen.

Milestones

WP No Werkpakket Naam mijlpaal Afrondingsdatum
WP7
M07
Communicatie via sociale media actief
31/08/2023
WP1
M01
Goedkeuring door ethische commissies en klinisch onderzoeksregister
31/12/2023
WP1
M02
CRF geïmplementeerd in alle klinische sites
31/12/2023
WP3
M04
Technologische structuur om endoscopie- en pathologische gegevens te bundelen
28/02/2024
WP6
M06
Stichting en bestuur opgericht
28/02/2024
WP2
M03
Aida-dataset gereed
30/04/2025
WP4
M05
Alle moleculaire bepalingen uitgevoerd
28/02/2026

Deliverables

WP No Deliverable-Nr Deliverable naam Due Date
WP8
D8.1
OEI - Vereiste nr. 1
31/01/2023
WP1
D1.1
Protocol klinische studie en formulier geïnformeerde toestemming
30/06/2023
WP1
D1.3
Data management plan
30/06/2023
WP3
D3.1
Geharmoniseerde gegevens
30/06/2023
WP4
D4.2
Laboratoriumhandboek
30/06/2023
WP7
D7.4
Plan voor exploitatie en verspreiding van de resultaten
30/06/2023
WP7
D7.5
Publieke website voor het project
30/06/2023
WP8
D8.2
H - AI - POPD - Eis nr. 3
30/06/2023
WP1
D1.2
Plan voor kwaliteits- en risicobeheer
31/10/2023
WP2
D2.2
Schone dataset voor Aida-doeleinden
31/12/2023
WP6
D6.1
Stichting
31/12/2023
WP7
D7.1
Online toepassingen en/of papieren scorekaarten voor de use cases
31/12/2023
WP8
D8.3
H - AI - POPD - Eis 4
31/12/2023
WP7
D7.6
Plan voor exploitatie en verspreiding van de resultaten - Update 1
30/06/2024
WP6
D6.2
Technologische infrastructuur
31/08/2024
WP8
D8.4
H - POPD - AI - Eis nr. 5
31/12/2024
WP1
D1.6
Data management plan- Update
28/02/2025
WP1
D1.4
Tussentijds wervingsverslag
30/06/2025
WP2
D2.3
Schoon, gevalideerd cohort op basis van specifieke Aida-doelstellingen
31/10/2025
WP4
D4.3
Gevalideerde biomarkers en identificatiemiddelen voor moleculaire fenotypering
31/12/2025
WP7
D7.7
Plan voor exploitatie en verspreiding van de resultaten - Update 2
31/12/2025
WP5
D5.1
Deep learning met behulp van reinforcement architecturen voor H. pylori-management
28/02/2026
WP6
D6.3
Dashboard en apps
30/04/2026
WP4
D4.1
Datasets en samples
30/06/2026
WP5
D5.3
Netwerk AI voor verbeterde biomarker- en pathway-analyse van multi-omics gegevens in GIM
31/08/2026
WP1
D1.5
Posten van resultaten in het studieregister
31/12/2026
WP2
D2.1
Samenvattende statistische rapporten en publicaties
31/12/2026
WP3
D3.2
Gevalideerde beeldvormingsalgoritmen voor pathologie
31/12/2026
WP3
D3.3
Gevalideerde beeldvormingsalgoritmen voor pathologie
31/12/2026
WP5
D5.2
Uitlegbare AI-workflows voor GIM-beoordeling met behulp van endoscopie- en pathologiebeeldvormingsgegevens
31/12/2026
WP5
D5.4
Intelligente patient journey workflows voor GIM
31/12/2026
WP7
D7.2
Presentaties bij UEG en wetenschappelijke publicaties, web; Communicatiestrategie
31/12/2026
WP7
D7.3
Schattingen van langetermijneffecten en kosten-baten van de ontwikkelde instrumenten
31/12/2026
WP7
D7.8
Plan voor exploitatie en verspreiding van de resultaten - Definitief
31/12/2026
WP8
D8.5
H - AI - POPD - Eis nr. 6
31/12/2026
Contact form

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over het project?